PersonaleKlubben forpligtelser over for dig som kunde ifølge GDPR lov som træder i kraft 25. maj 2018

 

Du har ret til at blive informeret

PersonaleKlubben skal kunne informere dig om, hvad vi gør med de data, som vi har vedr. din person.

 

Du har ret til at blive slettet fra vores database

Du har ret til at bede om, at vi sletter data fra vores kunde databaser under hensyn tagen til øvrige gældende love (fx terrorloven eller skattelovgivning eks. vedr. faktura).

 

Du har ret til adgang til dine oplysninger

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har om dig og hvordan de bruges.

 

Du har ret til at få korrigeret dine oplysninger

Personoplysninger kan blive korrigeret, såfremt de har ændret sig.

 

Du har ret til at styre behandlingen af dine data

Du har ret til at styre, hvad vi bruger dine data til. PersonaleKlubben kan gemme dataene til statistik i givet fald vil dine personlige data være anonymiseret, men vi må ikke bruge dine data til andre formål end det oprindelige uden din tilladelse.

 

Du har ret til at sige fra.

Du kan i nogle tilfælde sige fra mod brug af dine data. Fx, hvis PersonaleKlubben brugte dine oplysninger direkte i vores markedsføring, eller andet formål end det oprindelige. Som ovenfor nævnt skal vi bede om din tilladelse.

 

Begrænsninger i automatiseret brug og profilering af dine data

GDPR er lavet for at beskytte dine oplysninger mod risikoen for, at der automatisk i en proces tages en skadelig beslutning, uden at noget menneske laver indsigelser.

 

Vi ønsker at du har tillid til os og ved, at vi som dataansvarlige behandler dine oplysninger fortroligt, etisk og moralsk rigtigt udover, at alle dataprocesser foregår i overensstemmelse med GDPR loven.